AMEA MEK 6 İYUN 2016-CI İL TARİXİNDƏN BAŞLAYARAQ ÇAP ƏSƏRLƏRİNİN RƏQƏMSALLAŞDIRILMA XİDMƏTLƏRİNİ TƏKLİF EDİR

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası  6 iyun  2016-cı il tarixindən başlayaraq çap əsərlərinin aşağıdakı formatlarda rəqəmsallaşdırılma xidmətlərini təklif edir:

1.    Əsərin PDF formatda rəqəmsallaşdırılması;

2.    Əsərin Word formatda rəqəmsallaşdırılması;

3.    Əsərin rəqəmsallaşdırılıb bulud serverdə yerləşdirilməsi və linkin təqdim olunması;

4.    Əsərin video formatda vərəqlənməsi;

5.    Əsərin Power Point-də təqdimatının hazırlanması;

6.    Əsərin tam həcmdə avtomat və manual rejimdə təqdimatı.


Xidmətlər ödənişlidir.