Tərəfdaşlar

logo10011001 kitab -  2004 və 2007-ci il sərəncamları əsasında çap olunan əsərlər və kitablar haqqında ətraflı məlumat verirAzərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuş kitabların bu saytda yerləşdirilmiş virtual nüsxələri Prezidentimizin internet istifadəçilərinə hədiyyəsidir.logoazlibAZLIBNETRespublikada biblioqrafik yazıların tərtibi sahəsində qabaqcıl təcrübə əldə etmiş və bu sahədə səriştəli mütəxəssis kollektivinə malik olan kitabxanalar öz biblioqrafik yazılarını digər kitabxanaların da istifadə etməsi məqsədi ilə AZLİBNET Mərkəzinin Veb-saytında yerləşdirir. Əsas məqsədi Azərbaycan kitabxanalarının birgə kataloqlaşdırma, kitabxanaların Toplu kataloqunun yaradılması sisteminin həyata  keçirilməsi, Kitabxanalar tərəfindən əlavə vaxt, zaman, vəsait itkisinin, habelə biblioqrafik yazıların tərtibində nöqsan və təkrarçılığın aradan qaldırılması, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeçiliyində olan respublika əhəmiyyətli böyük kitabxanalar, habelə şəhər (rayon) MKS-lərinin elektron resursları vahid Mərkəzdən idarə olunması, onların təhlükəsizliyi təmin edilməsi, Kitabxanaların Elektron resurslarının fasiləsiz və operativ olaraq istifadəçilərə təqdim edilməsidir


ada logo


 ADA Universiteti kitabxanası  - Beynəlxalq münasibətlər, siyasi və iqtisadi nəzəriyyə, biznes və ingilis dilinin tədrisi və təlimi və ümumi təhsil sahələrinə yönəlmiş ADA Universiteti kitabxanası artan toplu elektron resurslarına malikdir.logobduBDU  - Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu ildə yaradılmış və həmin ildə onun strukturunda önəmli yeri olan kitabxana təşkil olunmuşdur. Tələbələrin və professor-müəllim heyətinin mədəni və mənəvi mərkəzi olan Elmi kitabxana həm respublika ali məktəb kitabxanaları ilə,  həm də 21 ölkənin 49 universitetivə beynəlxalq nəşriyyatı ilə informasiya mübadiləsi aparır.azkikAzKİK - Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu Açıq Cəmiyyət İnstitututərəfindən dəstəklənmişdir və Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti və Xəzər Universiteti tərəfindən təsis olunmuşdur. Əsas xidmətləri Konsorsium üzvlərinin informasiya ehtiyaclarının müntəzəm olaraq dəyərləndirilməsi, Elektron resurslarının model lisenziyaları ilə təminat, Treyninqlar və seminarlar: onlayn axtarış sistemləri, verilənlər bazaları və sərbəst onlayn mənbələrindən istifadə və axtarış üsulları, elektron resurslarının qiymətləndirilməsi, elektron mənbələrinin inteqrasiyası və menecmenti, statistika və s.


aze


AZƏRBAYCANAzərbaycanın tarixini, millətimizin, dövlətimizin dəyərlərini özündə əks etdirən, milli şüurun inkişafına xidmət edən,Yeddi dildə fəaliyyət göstərən www.azerbaijans.com saytı 68 bölmə və mindən çox link olan virtual ensiklopediyadır.