İDARƏ HEYƏTİ

Məmməd Arif oğlu Əliyev

Baş direktor

Şəhla Tahir qızı Quliyeva

İcracı direktor

Yusif Rəsul oğlu İsmayılov

Baş menecer

Rafiq Savalan oğlu Aslanov

Baş mühəndis